facebook
obrazek_0015

Ślub Cywilny

Małżeństwo może być zwarte po upływie miesiąca, kiedy osoby, które mają je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa. W obu przypadkach wymagana jest osobista obecność obojga przyszłych małżonków. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji - dokumenty można złożyć w dowolnym USC. Sama ceremonia odbywa się w obecności kierownika USC. Przy ślubie musi być obecnych przynajmniej dwóch pełnoletnich świadków.

Wymagane dokumenty w przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

 • dowód osobisty do wglądu

W przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu

 • dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

 • 75 zł od pary za sporządzenie aktu małżeństwa

 • 20 zł od osoby za podanie i odpis aktu urodzenia.

Opłatę uiszczają oboje narzeczeni, chyba że posiadają już odpisy aktu urodzenia. Odpisy aktu urodzenia można pobrać w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia.

W przypadku, gdy osoby zawierające związek małżeński urodziły się w m miejscu ślubu, lub gdy w miejscu ślubu został zarejestrowany rozwód lub zgon jednego ze współmałżonków, USC nie pobiera opłat za odpisy aktu urodzenia, aktu zgonu i aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Zaraz po zakończeniu uroczystości ślubnych, urzędnik przekazuje nowożeńcom akt ślubu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Nr 36, poz. 180, z. Dz.U. z 1988r. Nr 19, poz. 132, Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154, Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198, Dz. U. z 1995r. Nr 83, poz. 417, Dz. U. z 1998 Nr 117, poz. 757, Dz. U. z 1999r. Nr 52. Poz. 532/

Artykuł pochodzi ze strony: http://waszewesele.pl i został opublikowany za zgodą właścicieli serwisu.

 

 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • slub_cywilny_USC_00012.jpg
 • Reportaż ślubny
 • Chrzest święty - Warszawa
 • zdjecia_slubne_00059.jpg
 • Reportaż ślubny
 • Zdjęcia reportażowe ze ślubu
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • Chrzest święty - Warszawa
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa

Informacje kontaktowe:

tel: 607825735

e-mail: marek.zdybel@mzdybel.pl

gg: 4203195

tlen: marek_zdybel

skype: marek.zdybel