facebook
obrazek_0009

Małżeństwo Boga

"Przymierze małżeńskie, przez które kobieta i mężczyzna tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

Małżeństwo w zamyśle Bożym

Z Pisma Świętego (Stary Testament) dowiadujemy się, że w szóstym dniu tworzenia świata Pan Bóg na Swój obraz stworzył człowieka: mężczyznę i niewiastę i jak dalej kierował ich życiem. Tego samego dnia rzekł im:

"Bąźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną"(Rdz1, 28)

Można stwierdzić, że powołał mężczyznę i kobietę do tego aby żyli razem, jest to dla nich naturalne - czyli Bóg jest twórcą małżeństwa.
Kobieta została stworzona z mężczyzny.

"Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24)

Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Jednak istnieją cechy, prawa małżeństwa, które nie ulegają zmianom.

Podstawową cechą związku małżeńskiego jest wzajemna miłość małżonków. Ona jest najważniejsza, ponieważ Bóg stworzył człowieka z miłości i również do miłości go powołał. Miłość między kobietą i mężczyzną ma obrazować absolutną i niezniszczalną miłość Boga do człowieka. To uczucie jest dla człowieka niezbędne. Pan Bóg powiedział, że :

"Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam",

powinien związać się z kobietą , a ich związek powinien opierać się na wzajemnej miłości i szacunku.

W Liście do Efezjan powiedziane jest :

"Bąźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła (...). Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował i wydal za niego samego siebie (...). Mężowie powinni miłować swe żony jak własne ciało. Kto miłuje swą żonę, siebie samego miłuje." (Ef 5, 21-29)

Ale czy tak jest rzeczywiście we wszystkich małżeństwach?

Jest wiele małżeństw, w których mężowie nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Kobieta ma być poddana, ale mężczyzna powinien otaczać ja miłością i opieką. Poważnym problemem jest sytuacja, kiedy mąż bije swoją żonę lub nie traktuje jej z należytym szacunkiem. W takich małżeństwach brak jest rzeczy najważniejszej - miłości (lub małżonkowie przestali ją sobie okazywać). Ludzie odsuwają się od Boga i zamiast szukać u Niego pomocy, porozmawiać z kapłanem popadają w alkoholizm, dochodzi do, kłótni małżeńskich, a w końcu do rozwodu.
Od najdawniejszych czasów związek kobiety i mężczyzny był zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą prowadzić aż do nienawiści i zerwania go. Wszystko to spowodowane jest grzechem, którego po raz pierwszy człowiek dopuścił się w Raju i wciąż odczuwa jego skutki.

Aby małżeństwo było szczęśliwym związkiem, małżonkowie powinni żyć tak jak im zalecił Bóg, a rozdzielić ich może tylko śmierć.

Skutki sakramentu małżeństwa

 • Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł wieczny i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają dodatkowo przez SPECJALNY SAKRAMENT WZMOCNIENI.

 • Węzeł małżeński

 • Związek, zgoda mężczyzny i kobiety, zostaje przypieczętowany przez samego Boga. Jest on również uważany za trwały (z woli Bożej) przez społeczeństwo.

 • Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi, gdyż "Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą".

 • Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, także zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych jest nierozwiązywalne. Małżonkowie, których łączy węzeł muszą żyć razem w miłości i wierności, a Kościół nie ma prawa sprzeciwić się mądrości Bożej i unieważnić sakrament.

 • Łaska Sakramentu Małżeństwa (Łaska Sakramentu Małżeństwa to specjalny dar od Boga, przeznaczony do udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Dzięki tej łasce żyją w wierności i miłości, a przyjmowanemu z miłości od Boga potomstwu wpajają nauki chrześcijańskie. Źródłem tej łaski jest Jezus Chrystus. "Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa". Bóg pomaga małżonkom, by miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną, pomaga im we wspólnym rozwiązywaniu problemów i znoszeniu cierpień, a co najważniejsze pomaga im wzajemnie sobie przebaczać.)

"Bóg daje im w radościach ich miłości i życia rodzinnego, przedsmak uczty Godów Baranka. (...) są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch".

Artykuł pochodzi ze strony: http://waszewesele.pl i został przedrukowany za zgodą właścicieli serwisu.

 • Reportaż ślubny
 • chrzest_warszawa_0021.jpg
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • Reportaż ślubny - Fotograf Warszawa
 • rozne_obrazy_00023.jpg
 • rozne_obrazy_00129.jpg
 • zdjecia_slubne_00016.jpg
 • chrzest_warszawa_0025.jpg
 • rozne_obrazy_00114.jpg
 • rozne_obrazy_00190.jpg
 • rozne_obrazy_00003.jpg

Informacje kontaktowe:

tel: 607825735

e-mail: marek.zdybel@mzdybel.pl

gg: 4203195

tlen: marek_zdybel

skype: marek.zdybel